Reģistrējies

Identificējies

Saņem naudu

Reģistrācijas forma

Tev ir jābūt Latvijas Republikas pilsonim vai rezidentam vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Ja pieteicies aizdevumam pie mums jau iepriekš - ienāc savā profilā. Aizdevumu savā kontā saņemsi pēc 7 dienām. Ja septītā diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad naudu saņemsi nākamajā darba dienā. Pēc līguma noslēgšanas tev būs iespēja ierosināt grozījumus Kredītlīnijas līgumā, mainot izmaksas datumu (izmaksa notiks 5 minūtēs). Par grozījumu izskatīšanu tiks piemērota maksa atbilstoši līgumā ietvertajam cenrādim.
Piemērs: 010190-01019
Lai mēs varētu Tevi informēt par pieteikuma apstrādi

Tavi ienākumi

Uz kontu tiks nosūtīts aizdevums.
Konta piemērs LV80BANK0000435195001
Mēs izmantojam bankas līmeņa aizsardzību Tavu datu drošībai.
Aizdevuma pieteikums
Summa
1000 €
Termiņš
24 mēn.
Pirmā maksājuma datums
08.01.2024
Ikmēneša maksājums
Šis piedāvājums ir tikai paraugs. Piedāvājumu ar Tev individuāli noteiktu aizdevuma maksimālo summu vari uzzināt pēc reģistrācijas.
62.59 €
Digicert Secured
Aizdevums
1000 €
Termiņš
24 mēn.
Mēn.
62.59 €
Izmantojot mūsu mājaslapu, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanasnoteikumiem.